Tekuća proizvodnja tečnog metala iznosi 40.000 tona godišnje, sa kvalitetom Al 99.70

Davne 1968. godine, sa Pechiney, Francuska potpisan je Ugovor o finansiranju, inženjeringu i tehničkoj pomoći, da bi već 12.2.1969. gopdine počela izgradnja Kombinata aluminijuma Podgorica (KAP). Do 1972. godine fabrika za proizvodnju glinice pokrenula je proizvodnju, ostvarivši impresivan rezultat od 200.000 tona godišnje.

Kapaciteti za proizvodnju primarnog aluminijuma stavljeni su u pogon 1971. godine, ali pun proizvodni kapacitet od 50.000 t ostvareni je tek krajem 1973. godine.

Gotovo pola vijeka je prošlo otkad su izvršena poslednja kapitalna ulaganja u nacionalnu proizvodnju aluminijuma.

Najvažnija dugoročni razvojni projekat Uniprom-KAP-a je izgradnja nove elektorlize, kapaciteta 140.000 tona tečnog aluminijuma.

Broj instaliranih ćelija će biti 140, a biće primijenjena tehnologija 370kA ćelija sa sistemom tačkastog hranjenja.

Osim nove elektrolize, biće potrebno investirati u nova energetska postorojenja, modernizovati pogon za proizvodnju anoda, system za prečišćavanje gasova i slično.

Procenjenu vrednost investicija iznosi 385 miliona USD.