Protekle su tri godine od kad je kompanija Uniprom kupila cjelokupnu imovinu KAP AD u stečaju

Industrije aluminijuma (KAP) doživjela je najteže trenutke tokom trajanja sankcija, koje su OUN uvele protiv bivše SR Jugoslavije. Tokom sankcija (1992-1996), proizvodnja je svedena na 13% projektovanih kapaciteta. U periodu 1997-1999, KAP je učestvovao sa 8,2 – 6,7% u BDP-a Crne Gore, a 65 – 67% u izvozu za isti period.

Tokom vremena nakon sankcija, KAP je nabavljao neophodne sirovine i rezervne djelove posredstvom međunarodne korporacije Glenkor (čitav izvoz je takođe sprovodila ova kompanija). KAP je bila jedna od malobrojnih crnogorska kompanija koja se oporavila nakon raspada Jugoslavije.

KAP je privatizovan 1.12.2005. godine, kada je 65.4394% akcija prodato Salomon Enterprises Limited (kasnije preimenovane CEAC – Centralna evropska kompanija aluminijum), kompaniji sa sjedištem na Kipru, za iznos od 48.5 miliona evra i uz obaveze da investira preko 50 miliona evra u modernizaciju i ekološku nadogradnju (CEAC je u potpunosti u vlasništvu En + Grupe ).

U maju 2006. godine, CEAC je saopštio da javnosti je „ kršenja garancija iz ugovora”, što je navodno otkrio Deloitte, imalo za posljedicu da KAP ima „skrivene” dugove i obaveze prema državi u iznosu od više desetina miliona evra. Postalo očigledno da CEAC izbjegava ugovorne obaveze.

Od 2008. godine do danas KAP se borio da preživi udare ekonomske krize. Niska cijena aluminijuma I visoki troškovi proizvodnje (prvenstveno električne energije i proizvodnje glinice), rezultirali su dnevnim gubicima po KAP.

U junu 2009. godine, kako se finansijska situacija u kompaniji nije popravljala, postojao je rizik da KAP bude zatvoren os CEAC-a. Vladi Crne Gore, koja nije htjela da dozvoli da najveća nacionalna kompanija bude zatvorena, garantovala je za kredit u iznosu od 45 miliona evra. Zauzvrat, Vlada je dobila polovinu uloga u vlasništvu KAP-a nazad, što je CEAC ostavilo sa vlasništvom od 29,3%.

Dana 8.7.2013. godine, KAP je zvanično proglasio bankrot, u situaciji u kojoj je akumulirani dug iznosio 383 miliona evra, dok je sama kompanija bila vrijedna 180 miliona evra.

Shodno uslovima ugovora o kupovini imovine KAP-a iz stečaja od 10.6.2014. godine, Uniprom je kupio imovinu stečajnog dužnika (bez rezervoara crvenog mulja). Uniprom organizuje proizvodnju u KAP od 19.7.2014. godine.

Uniprom nije pružila bilo kakvu pravnu garanciju za bankrot KAP, već je imovinu kupljenu od stečajnog dužnika unio u novoosnovanu kompaniju Uniprom-KAP (osnovana 9.4.2014. godine). Posljedično, kupljena imovina je oslobođena svih terete koji su konstutuisani prije I tokom stečajnog postupka.